تهران: زلزله پدیده طبیعی، خطری در کمین !؟

علت اصلی بالا بودن توان لرزه خیزی استان تهران، وجود گسل های فعال متعدد است. از آنجا که امروز تهران به عنوان یک کلان شهر دارای تراکم جمعیت و فعالیت های انسانی متمرکزی است. بنابراین، مسئله ی پیشگیری و ایمنی جهت کاهش تلفات و خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی، باید به مراتب بیشتر از پیش به آن توجه شود. بر این مبنا می توان گفت که جستجو برای پیدا کردن یک راهکار سازگار جهت کنترل شرایط ریسکی در حین زلزله باید در اولویت ها قرار گیرد. بی شک زلزله یک حادثه نیست بلکه رفتار طبیعی زمین می باشد. استفاده از ابزار و تمرین ها برای مقابله با خطرات زلزله جزء مهمترین روش ها برای کاستن از شمار تلفات انسانی این پدیده ی طبیعی است. در این راستا مدیریت ایمنی به صورت نظام مند میتواند یکی از بهترین راهکارها جهت پیشگیری و ایمن سازی مجموعه باشد. پیشنهاد به طراحی سیستم مدیریت ایمنی یکی از این راهکارها می باشد که با نگاه هدفمندانه به دنبال پیشگیری از اتفاقات ناگوار در حین زلزله می باشد

(لطفا، برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه کنید. با تشکر)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *