نگاهی اجمالی به ایمنی دیجیتال

ایمنی دیجیتال به عنوان یک زمینه قابل گسترش در نظریه توسعه سیستم، مدیریت و طراحی با رویکرد سیستم های مدیریت ایمنی و یا ایمنی می باشد. در این راستا، از محققان انتظار می رود که برای حل مشکلات ریسکی و خطر زا برای بشریت، نسل های جدید فناوری را با مهندسی ایمنی یکپارچه کنند تا بتوان مشکلات مخاطره انگیز را برای مردم حل و فصل کرد. در واقع، میتوان از نسل آینده پیش روی بشر، انتظار داشت که به دنبال یکپارچه سازی نسل های جدید فناوری و علوم مهندسی با مسائل مربوط به ایمنی باشند. بر این مبنا، دیگر پیچیدگی در فناوری ها و یا در سیستم ها نمی تواند منجر به اتفاقات ریسکی و خطرزا برای انسان ها باشد. در حقیقت، این می تواند به عنوان یک حقی از حقوق واقعی برای ما انسان ها و آیندگانمان باشد. با وجود پیشنهاداتی برای تحقیق در ایمنی دیجیتال که شامل مستنداتی از تحقیقات گذشته می باشد، یک نیاز اساسی برای بازبینی در این موضوع دیده می شود تا مطالب مرتبط با ایمنی گسترش پیدا کند. ایمنی دیجیتال به دنبال بازبینی دو مفهوم اساسی، ایمنی و دیجیتال می باشد که با استفاده از این دو دانش میتوان به روش هایی جهت پیشگیری و عملکرد های شایسته و درست در مطالعات آینده دست پیدا کرد. بعلاوه، ایمنی دیجیتال میتواند زمینه ایمنی رو به عنوان یک رویکرد تحقیقاتی در آینده ای نزدیک تغییر دهد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *