درباره ایمنی دیجیتال

ایمنی دیجیتال

مفهوم ایمنی

ایمنی به معنی پیشگیری از خطر، ریسک و یا آسیب دیدگی می باشد

مفهوم دیجیتال

ایمنی دیجیتال، درباره چیست؟

یکم بیشتر درباره اهداف سایت بخونیم

هدف اصلی سایت شناساندن و نحوه بکارگیری طراحی ایمنی با استفاده از فناوری دیجیتال می باشد که در برگیرنده مطالبی برای توسعه  و پیشرفت در فرآیند ایمنی برای دست یابی به مباحث مرتبط با طراحی و ایمنی می باشد. همچنین، این امرهمراه با تاکید بر همکاری چند جانبه در این راستا صورت می پذیرد.

دامنه ایمنی دیجیتال به دنبال کمک به دانشجویان و متخصصان در زمینه ایمنی می باشد و به منظورتوسعه اطلاعات در بخش ایمنی دیجیتال ایجاد شده است. در حقیقت، این سایت به دنبال ایجاد تبادل بحث و گفتگو با موضوع ایمنی دیجیتال برای مهندسان عزیز و گرامی می باشد تا بر این عنوان بتوان نگرش های آینده مهندسین ایمنی و کسانی که دقدقه  و نگرانی هایی مرتبط با موضوع ایمنی دارند را به شکل صحیح شناخت. این سایت به معرفی یک تعریف دقیق درباره ایمنی دیجیتال در زمینه های مهندسی، موضوعات و مفاهیم، ارائه خدمات، تحقیقات مرتبط،اخبار و رویدادها  و … می پردازد. ما خوشحال خواهیم شد، اگر برای رسیدن به این اهداف از نقطه نظرات و تجربیات شما استفاده کنیم. لطفاٌ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.